...

Cennik

5/5

Cela Hannibala Lectera

Pon.-Czw.

1 osoba- 100 zł

2 osoby - 130 zł

Pt.-Ndz.

1 osoba - 120 zł

2 osoby - 160 zł

5/5

Pokój laleczki Chucky

Pon.-Czw.

2 osoby - 130 zł

3 osoby - 150 zł

4 osoby - 190 zł

5 osób - 210 zł

Pt.-Ndz.

2 osoby - 160 zł

3 osoby - 180 zł

4 osoby - 220 zł

5 osób - 240 zł

5/5

Sekretny Gabinet Al'a Capone

Pon.-Czw.

2 osoby - 130 zł

3 osoby - 150 zł

4 osoby - 190 zł

5 osób - 210 zł

Pt.-Ndz.

2 osoby - 160 zł

3 osoby - 180 zł

4 osoby - 220 zł

5 osób - 240 zł

Jak to działa?

  • Jesteś Zamknięty

    Zamykamy Cię w wybranym pokoju

  • Czas tyka

    Masz tylko 60 Min

  • Ucieknij szybko

    Musisz rozwiązać zagadkę, znaleźć klucz i opuścić pokój

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.