Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Scary Hostel Escape The Room znajdującym się przy ul. Karmelicka 44 w Krakowie.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.scaryhostel.pl, telefonicznie lub osobiście zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania zawartych w nim informacji osobom, z którymi będzie brała udział w grze.
1.2. Podczas gry wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników Scary Hostel (Mistrz Gry).

2.ZASADY GRY

2.1. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz zapłaceniu za grę.
2.2.Przebieg gry jest monitorowany w celu prawidłowego przebiegu gry.
2.3. Pracownicy Scary Hostel mogą udzielać podpowiedzi, aby gra była atrakcyjna dla uczestników.
2.4. Gra przeznaczona jest dla grup składających się w zależności od pokoju z 1- 5 osób.
2.4. Czas gry to 60 minut. Prosimy o zjawienie się w siedzibie Scary Hostel na min. 10 minut przed startem gry w celu zapoznania się z zasadami.
2.5. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 20 minut nie mają możliwości udziału w grze.
2.6. Gracze poniżej 13 roku życia powinni przystąpić do gry z pełnoletnim opiekunem.
2.7. Zakazana jest gra pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
2.8. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem lub krążeniem, kobiet w ciąży.
2.9. Uczestnicy gry odpowiadają za wyposażenie pokoi w Scary Hostel. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.

2.10. Zabronione jest wspinanie sie na urządzenia i wyposażenie, wchodzenie na stoły, biurka, krzesła i pozostałe elememty wyposażenia pokoju.

2.11. W czasie gry zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w tym również z telefonów komórkowych.
2.12. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
2.13. Zabronione jest wnoszenie do pokoi alkoholu, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
2.14. Scary Hostel nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników będące konsekwencją ich zachowania i nie przestrzegania zasad gry, wskazówek prowadzącego grę, bhp.
2.15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie Scary Hostel, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

3.REZERWACJA

3.1. Rezerwacji można dokonać poprzez stronę www.scaryhostel.pl, telefonicznie pod numerem 733 997 666 lub osobiście w punkcie Scary Hostel.
3.2. Podczas dokonywania rezerwacji należy dokonać wyboru pokoju, daty i godziny gry, ilości osób biorących udział w grze. NIezbędne jest podanie numeru telefonu oraz adresu email celem potwierdzenia rezerwacji.
3.3. Rezerwacja dotyczy jednej gry w jednym pokoju.
3.4. Jeśli chcemy dokonać rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej później niż 2 godziny przed czasem rozpoczęcia gry, należy skontaktować się z pracownikiem Scary Hostel.
3.5. Rezerwację można odwołać telefonicznie, bądź osobiście. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 48 godziny przed grą, płatność za grę lub voucher przepada.
3.6. Zmiana terminu gry jest możliwa do 12 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia gry.

PŁATNOŚĆ

4.1. Płatność dokonywana jest na miejscu gotówką, kartą płatniczą przed rozpoczęciem gry.
4.2. Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy 1-5 osób. Cena jest zależna od liczby osób biorących udział w grze.
4.3. Dokonanie płatności za pomocą strony internetowej równoznaczne jest ze zrobieniem rezerwacji gry.
4.4. Scary Hostel może wprowadzać czasowo promocje cenowe na gry. Promocje nie sumują się.
4.5. Osoby dokonujące płatności poprzez stronę internetową mogą zrezygnować z udziału w grze w ciągu 14 dni od daty zakupu, nie później jednak niż 48 godziny przed wykupioną grą. W tym celu należy zawiadomić Scary Hostel w formie pisemnej e-mailem i telefonicznie. Wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto, z którego robiona była płatność.

  1. POZOSTAŁE

 W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.2

Jak to działa?

  • Jesteś Zamknięty

    Zamykamy Cię w wybranym pokoju

  • Czas tyka

    Masz tylko 60 Min

  • Ucieknij szybko

    Musisz rozwiązać zagadkę, znaleźć klucz i opuścić pokój