...

Pokoje dostępne w Scary Hostel Escape Room Kraków

Cela Hannibala Lectera

Cela Hannibala Lectera - Escape Room​

lub zarezerwuj niżej!

Pokój Laleczki Chucky

Pokój Laleczki Chucky

lub zarezerwuj niżej!

Sekretny Gabinet Al’a Capone

Sekretny Gabinet Al’a Capone

lub zarezerwuj niżej!

Jak to działa?

  • Jesteś Zamknięty

    Zamykamy Cię w wybranym pokoju

  • Czas tyka

    Masz tylko 60 Min

  • Ucieknij szybko

    Musisz rozwiązać zagadkę, znaleźć klucz i opuścić pokój

Copyright © 2023 Strona autorstwa: Jakub Cichoń – Strony internetowe

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.